Konzulát Maledivské republiky

Honorární konzul: Jaromír Kalčic
Honorární konzulát reprezentuje a propaguje Maledivskou republiku v České republice.
Podporuje obchodní, kulturní a hospodařské vztahy mezi Maledivskou republikou a Českou republikou.
Poskytuje základní informace o vstupu a pobytu na Maledivách.

Důležité informace

Hlavní město: Malé
Měna: Maledivská rufie
Počet obyvatel: 515 696 (2018)
Prezident: Ibrahim Mohamed Solih

STÁTNÍ VLAJKA

DŮLEŽITÁ ČÍSLA
V případě potřeby se můžete obrátit na velvyslanectví ČR v Indii v New Delhi.
Tel.: +91-11-2415-5200
Fax: +91-11-2415-5270
E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz
Konzulární mobilní telefon pro případy nouze: +91 99 10 99 94 60

Maledivský úřad pro cestovní ruch (Maldives Tourism Promotion Board) Tel. 323 228 a sídlí v budově Maledivské banky.

TÍSŇOVÉ LINKY
Záchranná služba, Pohotovost tel. 102
Hasiči tel. 118
Policie tel. 119

Odkaz na mapu: https://visitmaldives.com/en

INFORMACE PŘI ZTRÁTĚ CESTOVNÍHO DOKLADU
V případě ztráty cestovního dokladu je třeba se obrátit na Imigrační úřad v Malé Velaanage, 1. patro, Ameer Ahmed Magu, tel. +960 333 0444 (úřední hodiny) nebo +960 333 0452 (mimo úřední hodiny), fax: (960) 332 0011, email: info@immigration.gov.mv.

Víza

Ke vstupu na Maledivy není potřeba vízum, to je udělováno bezplatně po příletu. Podmínkou povolení ke vstupu je platný cestovní doklad, zpáteční letenka z Malediv a dostatečné množství finančních prostředků (netýká se organizovaných skupin).

Za dostatečnou částku považují maledivské úřady minimálně 100 USD + 50 USD na každý den pobytu nebo potvrzení z turistického resortu nebo hotelu o uhrazení pobytu. Standardně je udělováno vízum do 30 dní pobytu, které lze prodloužit za poplatek na příslušném oddělení Department of Immigration and Emigration na max 90 dní pobytu, více informací na: https://www.immigration.gov.mv/index.php?option=com_content&view=category&id=86

Doklady

Platný cestovní pas ČR, jehož doba platnosti přesahuje dobu pobytu v zemi (alespoň o šest měsíců). Mezinárodní očkovací průkaz s prokázaným očkováním proti žluté zimnici je požadován při příletu na letišti od pasažérů, kteří v posledních šesti dnech pobývali v oblastech infikovaných žlutou zimnicí.

Maledivy

1. ZEMĚPIS

Maledivy jsou národem ostrovů v Indickém oceánu, který se rozprostírá přes rovník. Země se skládá z 1192 ostrovů, které se táhnou po délce 871 kilometrů. Zatímco země se rozkládá na ploše přibližně 90 000 kilometrů čtverečních, pouze 298 kilometrů čtverečních z toho je suchá země. Ostrovy jsou seskupeny do dvojitého řetězce 26 atolů.

Jedinečná geografie země uchvátí návštěvníka. Útesy, které nabízejí barevné pásy, malé ostrovy podobné klenotům lemované nejbělejším měkkým pískem obklopené nejčistšími mělkými vodami, jaké si člověk dokáže představit. Pouze 200 ostrovů je obydlených a několik vybraných na každém z atolů jsou letoviska a některé ostrovy jsou využívány pro průmysl a zemědělství.

Krása Malediv není jen nad vodou. Maledivy jsou domovem přibližně pěti procentům útesů na planetě, které přicházejí s explozí barev, kterou tvoří měkké a tvrdé korály. Útesy jsou domovem tisíce druhů ryb. Velké pelagické ryby, jako jsou manty a žraloci velrybí, lákají bohatými živinami, které plují proudem, dělají z Malediv také domov.

2. LIDÉ

Přestože je o dávné historii Malediv jen velmi málo známo vědci a historici věří, že Maledivy jsou starým národem osídleným před více než 2500 lety. Maledivská rasa je výsledkem několika vln osídlení z různých částí indického subkontinentu a tisíciletých interakcí lidí různých ras a etnik, které během několika století protínaly Indický oceán. Kultura a tradice země a rozmanité fyzické rysy lidí svědčí o tom, že země byla díky své zeměpisné poloze tavícím kotlem lidí a kultur. Maledivský jazyk je Dhivehi, indoárijský jazyk, který má původ v Sanskrit.

Podle posledního sčítání lidu v roce 2014 bylo 407 660 obyvatel. Třetina populace žije v Malé, zatímco zbytek žije na 200 ostrovech roztroušených po celé zemi.

Živobytí Maledivanů tradičně záviselo na mořích, přičemž hlavním zdrojem obživy byl rybolov. Zatímco rybolov stále významně přispívá k hospodářství, pokud jde o zaměstnanost a příjem, cestovní ruch je dnes hlavním zdrojem příjmů maledivské ekonomiky.

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Maledivy mají jedno z nejcitlivějších prostředí na planetě. Korálové útesy jsou základem ostrovů. Poskytují ochranu malým ostrovům jako přirozenému obrannému systému a ekonomika země silně závisí na zdraví jejích útesů a ekosystémů.

Probíhá několik ochranářských snah o ochranu cenného mořského prostředí Malediv. Zatímco několik mořských druhů a ptáků je chráněno zákonem, byly vyhlášeny chráněné oblasti, aby byla zajištěna ochrana specifických ekosystémů a bohaté biologické rozmanitosti země. To zahrnuje vyhrazené přírodní rezervace na ostrovech různých atolů na ochranu mokřadů a mangrovů a ochranu mořských oblastí a označení biosférických rezervací, které pokrývají korálové útesy, ostrovy, dna mořské trávy a mangrovy.

Několik středisek také provádí své vlastní programy. Zatímco některé programy prováděné středisky se zaměřují na ochranu a rehabilitaci mořských želv, jiné se zabývají špičkovým výzkumem regenerace korálových útesů. Několik komunitních vzdělávacích programů také provádějí střediska pro školní děti a komunitu obecně. Nevládní organizace také hrají důležitou roli prostřednictvím svých dobrovolných programů a provádějí pravidelné programy čištění pláží a útesů.

Návštěvníkům Malediv se doporučuje, aby si odnesli zpět svůj vlastní biologicky nerozložitelný odpad a dávali pozor, aby při šnorchlování nebo potápění nestáli, nedotýkali se korálových struktur a neodstraňovali je.

4. KULTURA

Přestože Maledivy jsou domovem jen něco málo přes půl milionu lidí, mají svou vlastní jedinečnou kulturu a tradice. Maledivská kultura, řemeslo a tradice byly silně ovlivněny různými kulturami kolem okraje Indického oceánu, byly formovány ostrovním prostředím a mořem, které je obklopují.

Dhivehi je jazyk maledivského lidu. Současný scénář, Thaana, je jedinečný a byl vyvinut z arabských číslic kolem 16. století. Maledivané jsou stavitelé lodí. Tradiční maledivská loď „Dhoni“ se formovala po celá staletí a výsledkem bylo řemeslo, které dokonale vyhovuje různým podmínkám moří. Tradiční kuchyně je silně založena na rybách a kokosu, s několika pokrmy, které nemají obdoby nikde v regionu.

Hudba a tanec vykazují silné vlivy východní Afriky, Arábie a indického subkontinentu. Existuje bohatá tradice maledivských řemesel; lakované dřevěné ozdoby, jemně tkané rákosové rohože a řezby z korálů jsou řemesla, která se předávala několika generacemi.

Kontaktní údaje

Úřední hodiny jsou každou středu od 10:00 – 16:00 hod, návštěvu je nutné domluvit předem prostřednictvím e‑mailu nebo telefonicky.

Konzulát Maledivské republiky

Rašínovo nábřeží 1980/70

120 00 Praha 2

+420 212 247 586

+420 775 699 669

COVID 19 – aktuální podmínky cestování

1. Příjezdový PCR test není požadován.
2. Karanténa spojená s cestováním není požadována.
3. Nošení respirátorů není povinné.